Kupujem slovensko - Reprokolinska

 

Osnovni podatki

 

Firma: REPROKOLINSKA, družba za proizvodnjo in prodajo, d.o.o.
Skrajšana firma: REPROKOLINSKA d.o.o.
Sedež: 1000 LJUBLJANA Središka 5
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 400.000,00 EUR
Vložna številka: 14829600
ID številka za DDV: SI 96260700
Matična številka: 2334933

Kontakt

 

 

ReproKolinska d.o.o.,

Središka 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

t. +386 (0)1 235 5940

f. +386 (0)1 235 5952

e.info@reprokolinska.si

 

Copyright © 2009 vse pravice pridržane

 

Pišite nam