Kupujem slovensko - Reprokolinska

Zgodovina

 

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom odkupa dejavnosti programa pekarskih aditivov REPRO, ki ga je podjetje Droga Kolinska odprodalo v letu 2007. Ustanovljeno je bilo s strani managementa takratnega programa REPRO, tako da gre pri novoustanovljenem podjetju za nadaljevanje programa REPRO pod lastno pravno osebo.

 

Droga Kolinska se je namreč odločila, da se osredotoči na programe, ki imajo močno blagovno znamko (kot npr. Cocta, Argeta, Donat, …) katerih prodaja je namenjena končnim uporabnikom (potrošnikom). Repro program je B2B (business to business) program, ki v strukturi celotne dejavnosti Droge Kolinske, ni predstavljal relativno pomembnega obsega poslovanja, zato je bila tudi sprejeta odločitev s strani poslovodstva Droge Kolinska o prodaji repro programa.

 

Osnovni podatki

 

Firma: REPROKOLINSKA, družba za proizvodnjo in prodajo, d.o.o.
Skrajšana firma: REPROKOLINSKA d.o.o.
Sedež: 1000 LJUBLJANA Središka 5
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 400.000,00 EUR
Vložna številka: 14829600
ID številka za DDV: SI 96260700
Matična številka: 2334933